نمایش نوار ابزار

اجلاس سراسری انقلاب صنعتی چهارم در هزار سوم برگزار شد.

شنبه 25 ژانویه 2020

اجلاس سراسری انقلاب صنعتی چهارم در هزار سوم برگزار شد. صبح پنجشنبه، سومین روز بهمن ماه ۱۳۹۸، نخستین اجلاس سراسری انقلاب صنعتی چهارم در هزار سوم در سالن کنفرانس اصلی اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران، با حضور نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، برات قبادیان معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مصطفی کواکبیان نماینده مجلس شورای اسلامی، حسن آقاکثیری رئیس مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته وزارت صمت و معاونان، مدیران ارشد صنایع کشور و مهندس علیرضا ملکی رئیس سازمان GS1 ایران برگزار شد.

به گزارش مرکزملی شماره‌گذاری کالا به نقل از ایرنا رئیس مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته وزارت صمت گفت: با ‌انقلاب چهارم صنعتی، ۶۵ درصد از مشاغل دچار تحول می‌شوند و از امروز باید برای تربیت نیروی شاغل در آن زمان برنامه‌ریزی کنیم. حسن آقا کثیری در نخستین اجلاس سراسری انقلاب صنعتی چهارم در هزاره سوم در محل اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه انقلاب‌های صنعتی با دلایل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شکل گرفته‌اند، افزود: سه انقلاب صنعتی را پشت سرگذاشته‌ایم و اکنون در آستانه انقلاب چهارم هستیم.

وی افزود: مفهوم انقلاب صنعتی چهارم در سال ۲۰۰۶ مطرح شد که شامل مفاهیم ارتباطات، حمل و نقل، سلامت، تغذیه و انرژی می‌شود. آقاکثیری با اشاره به اینکه برخی تحولات تکنولوژیک امروزی را بخشی از انقلاب سوم صنعتی می‌دانند، گفت: این انقلاب مختصات متفاوتی از نظر سرعت و تحولات دارد. وی با بیان اینکه ۹ تکنولوژی متحول‌کننده در انقلاب صنعتی چهارم وجود دارد، افزود: مزایای این انقلاب، افزایش بهره‌وری، افزایش انعطاف‌پذیری، افزایش کیفیت و افزایش سرعت است. معاون وزارت صمت سایر مزایا را شامل ایمنی محیط کار، آموزش و تعامل، محیط زیست و نوآوری دانست و ادامه داد: حوزه‌های تاثیرپذیر از انقلاب چهارم صنعتی شامل خدمات و مدل‌های کسب و کار، زنجیره ارزش صنایع، اطمینان و بهره‌وری، مهارت و تحصیلات کارکنان و امنیت فناوری اطلاعات است. وی تاکید کرد: با تغییرات انقلاب چهارم صنعتی، ۶۵ درصد از مشاغل تا ۱۵ سال آینده متحول می‌شود یا وجود نخواهد داشت. آقاکثیری گفت: هر کشور برای ورود به انقلاب صنعتی چهارم با دو مقیاس محرک‌های تولید و ساختار تولید مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. وی به ابرروندهای تاثیر‌گذار در آینده اقتصاد اشاره کرد و افزود: این موارد شامل تغییرات جمعیتی و اجتماعی، کمبود منابع به ویژه آب و تقسیم مسوولیت‌های اجتماعی می‌شود. معاون وزیر صمت تاکید کرد: با استفاده از مزایای انقلاب چهارم صنعتی می‌توان مصرف آب در کشاورزی را بهینه کرد.

اجلاس سراسری انقلاب صنعتی چهارم در هزار سوم1
اجلاس سراسری انقلاب صنعتی چهارم در هزار سوم2
اجلاس سراسری انقلاب صنعتی چهارم در هزار سوم3
اجلاس سراسری انقلاب صنعتی چهارم در هزار سوم4
دیدگاه ها